Vilken roll och vilka skyldigheter har en trafikledare vid frakter

Vad sysslar en trafikledare med vid frakter

Stora transportföretag har en bilpark, en logistikavdelning och ett trafikledningsrum.Om frakter genomförs av privatpersoner vänder de sig till utomstående företag, som erbjuder trafikledningstjänster. En trafikledare är mellanled mellan fraktbeställaren och godsmottagaren. Han/hon hjälper fraktare att hitta kunder och hjälper godsägare att hitta ledig transport, som passar för varje tillfälle enligt sin typ, bärighet och position. Trafikledarens tydliga arbete påverkar hela processen av produktleverans och iakttagandet av alla avtalspunkterna.

Hur kan man bli en trafikledare

För att börja arbeta som trafikledare kan man vara anställd vid ett logistikföretag eller framträda som en fysisk person och företagare. Det finns specialkurser för att undervisa dig i nödvändiga färdigheter och arbetets huvudprinciper. Din grundläggande utbildning spelar ingen roll – du kommer att lösa andra uppgifter i ditt arbete.

De som vill arbeta som förmedlare i frakter och styra resrutter kan avsluta kurser i logistik och genomgå praktik i fraktföretag. Under din utbildningstid ska du lära dig hantera telefonapparater, dataprogram med basen av fraktare, kartor och föra förhandlingar mellan processdeltagarna, dvs. förbättra dina kommunikationstalanger. Trafikledaren ska ha ett grammatiskt korrekt och tydligt tal, snabbt tänkesätt och förmågan att arbeta i stressiga situationer.

Skyldigheterna av trafikledningstjänsten

Moderna logistikföretag utrustar sina lastbilar med GPS-navigatorer och det har blivit lättare att följa deras förflyttning under resrutten automatiskt på en kopplad karta i datorn. Människans roll i den här kedjan blir mindre betydlig. Det inte bara förenklar operationer utan också minskar antalet förmedlare i affären, i synnerhet om det handlar om en komplex, multimodal frakt. Människofaktorn är ändå viktig – man behöver föra förhandlingar mellan fraktdeltagare även om all modern teknik är tillgänlig.

Trafikledaren har följande skyldigheter:

  • utför inkommande beställning från godsavsändaren om att hitta en bil med nödvändiga parametrar i en exakt region;
  • söker beställningar för bilar som står stilla i bilparken, om det finns inga inkommande beställningar;
  • för telefonsamtal i syfte att komma överens om fraktvillkoren och fraktpriset, korrigerar avtalet och skickar det via fax till parterna, som ska underteckna det;
  • följer förflyttning av godset på vägen och undanröjer svårigheter på avstånd;
  • kontrollerar överlämnande av godset till godsmottagaren och betalning av pengar till föraren.

Efter att ha utfört de ovannämnda operationerna, får trafikledaren expeditionsavgifter för sina tjänster.