Medel för att övervaka förflyttning av lastbilstransport

Övervakning av förflyttning av lastbilstransport

Positionen av lastbilstransporten under tillryggaläggandet av resrutten oroar både bilägaren och den kund som avsänt godset. Möjligheterna av GPS-apparater att övervaka frakter hjälper ledningen av transportföretagen förbättra systemet för kontroll över bensinförbrukning.

Använd GPS-övervakning

Det vanliga systemet för kontroll över bränsleförbrukning grundar sig på basriktvärdet för bränsleförbrukning, som fastställs av tillverkaren av lastbilstransporten. Som regel multipliceras de här riktvärdena med värdena av ödometrar. De här beteckningarna är ungefärliga, eftersom bränsleförbrukningen förbättras genom att reglera motorn och erfarna förare kan lätt korrigera de här värdena.

Systemen för GPS-övervakning hjälper kontrollera förflyttning och uppehåll av ett fordon samt dess hastighet i realtid. Använding av extraapparater, som sänder en signal via en satellit förutom bilens geografiska koordinater, hjälper trafikledare vid transport- och speditionsföretag att kontrollera fordonets fyllningar, bränslehalten i bränsletanken, fallen av bränsleavtappning osv.

Olika typer av GPS-övervakning:

  • Kontroll med hjälp av takografer. Sådana digitala apparater utrustade med GPRS-moduler och satellitmodem hjälper trafikledare, chefer för logistikföretag och transportföretag att följa lastbilstransportens koordinater och alla operationer utförda av föraren under frakten.

  • Användning av GPS-spårare. Den här utrustningen har mindre antalet optioner jämfört med en digital takograf. En sådan elektronik kan inte fixera chaufförernas arbetstid samt skiftet av förarna. Spårarens huvudoption är att fastställa bilens position och meddela uppgifterna till kontrollterminalen med hjälp av en satellit.

  • Övervakning med GPS-fyrar. Apparatens huvudoption är kontroll över bilen och förebyggande av dess stöld. Uppgifterna om geolokalisering sänds vid en satellitmodul. Transportföretag installerar fyrar på en bil för att följa hur en lastbil förflyttar sig på den fastställda resrutten.