Hur transporterar man farligt gods och vad påverkar godsets slutpris

Egenheter i frakt av billiga gods

Varje företagare vill få mer vinst genom att betala mindre. Självkostnaden består inte bara av produktionspriset utan också priset på transportering, lagring och andra kostnader. För att få en möjlighet att sälja billiga gods får man söka vägar för att minska sådana kostnader. Det innebär att man ska spara på frakten. Slutvinsten beror direkt på hur rationellt man balanserar alla kostnader för produkterna.

Vad är billiga gods

De gods vars pris är lågt från början tillhör den här kategorin. Med andra ord, har råvaror eller produkter inte genomgått många bearbetningsskeden och de anses vara odyra på transporteringsskedet. Deras värde är lägre jämfört med alla gods eftersom man lagt ner mindre arbete på dem.

Följande produkter tillhör den här gruppen:

  • Jordbruksprodukter
  • Obearbetade byggnadsmaterial: skog, sten, sand
  • Bränsle och kol
  • Råvaror inom kemisk industri

Då råvarorna är billiga, gör säljare prishöjning med högst 7%, vilket omfattar alla deras kostnader och vinster. Därigenom kan de konkurrera på marknaden och vara säkra på att deras gods blir sålda. Man kan dra fördel av det bara vid stora volymer och omlopp. Därvid fraktas vanligtvis dyra produkter varsamt och högkvalitativt. Det påverkar prisökning på transportering, vilket i sin tur påverkar prisbildning.

Hur fraktar man oräntabla gods

Vid transportering av billiga gods vidtar företagare åtgärder för att undvika stor prishöjning, vilket leder till följande:

  • De hyr billiga fraktare, som dumpar priser på frakter
  • De betalar med kontanter och betalar inte skatter
  • De försäkrar inte sina gods
  • De dröjer med tidsfrister, när de hyr billiga fraktare
  • Utan förmedlare sker ofta trassel med beställningar och finns det ingen exakt kontroll.

De affärsmän, som vill spara pengar, stöter till slut ofta på bedragare, kan skada eller tappa en del av sitt godset, och sedan är det svårt att förstå vem som svarar för det. För att undvika sådana tråkigheter kan man betrakta ett annat alternativ: man får inte spara på fraktaren, men man ska frakta gods i tid och högkvalitativt. Varje gods har sin priskategori, och man kan klara sig på den genom att hitta en värdig partner för transportering. Det kommer också att öka lojaliteten mot säljaren, som uppskattas då för sina högkvalitativa tjänster.